Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui

Parašyta 18 Vasario 16 Peržiūros: 192

Daug išgyvenimų, vargų praeityje patyrus,
Bet nepalūžai ir nesugniužai.
Stiprius, pavojingus priešus nugalėjus,
Tautos atgimimo aušrą sutikai.
Naujam gyvenimui sugrįžus,
Tarsi naujakurys vėl pakilai,
Kupinas džiaugsmo, smagumo
Šią linksmą žinią sutikai.
Šiandieną 100 metų jubiliejų
Lietuvos Nepriklausomybės šventi –
Mes mylime Tave, Tėvyne,
Didvyrių žeme, mūs brangi.

Mokytoja Zinaida Liesienė