Vizija, misija

Paskelbimo data Peržiūros: 3936

MOKYKLOS ŠŪKIS

 

 

MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir I-os dalies pagrindinį ugdymą įvairių poreikių mokiniams bei plėtoti neformalųjį vaikų švietimą, puoselėjant progimnazijos vertybines nuostatas ir laikantis bendruomenės susitarimų, kuriant palankią ugdymui(si) aplinką, formuojant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą motyvaciją tolimesniam mokymuisi.


VIZIJA


Utenos Vyturių progimnazija – saugi, emocine ir fizine aplinka patraukli, kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti, jų fiziniu aktyvumu besirūpinanti mokykla, įgyvendinanti kryptingą patyriminį ugdymą, tikslingai kurianti išmaniąją aplinką, puoselėjanti ir skatinanti lyderystės kultūrą, asmeninį meistriškumą ir kūrybiškumą.


VERTYBĖS


• Kompetencija
• Kūrybiškumas ir veiklumas
• Atsakomybė ir sąžiningumas
• Pagarba ir tolerancija
• Pasidalytoji lyderystė


FILOSOFIJA


Priimti įššūkius ir juos kūrybiškai įveikti.

STRATEGINIS TIKSLAS


Ugdymo proceso ir ugdymo turinio pateikimo tobulinimas,
siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, mokinių pasiekimų gerinimą.


PROGRAMA


Kokybiškas švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumas (Nr. 07).
Programos tikslas – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę.

 

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla