Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Parašyta 2019-09-04 Peržiūros: 111

Mokyklu aprupinimas priemonemPasinaudojus galimybe iš projekto gauti modernias mokymo(si) priemones, Utenos Vyturių progimnazijoje įrengta moderni pradinių klasių gamtos mokslų laboratorija, 1- 4 klasių pasaulio pažinimo ir 5-8 klasių biologijos, fizikos, chemijos pamokos organizuojamos naudojantis iš projekto gautomis šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis. Gamtos mokslų pamokose mokiniai praktiškai pritaiko žinias, atlieka bandymus, tyrimus, eksperimentuoja.

 

Apie projektą:
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
• Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

 

Mokyklos filosofija

2020 21 mokyklos filosofija (2)

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

 

Vyturio leidykla