Projektas „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009
„KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

Projekte „Kūrybiškumo erdvė“ dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija ir Neformalaus ugdymo centras.
Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

Skaityti daugiau...

Pirmokai saugiai keliauja į mokyklą

Rugsėjo 4 dieną progimnazijos pirmokai lankėsi Utenos apskrities policijos komisariate. Bendruomenės pareigūnė Daiva Maselskienė mokiniams pravedė saugaus eismo pamokėlę, priminė kaip reikia pereiti gatvę, kaip taisyklingai nešioti atšvaitą. Pirmokai žiūrėjo mokomuosius filmukus. Bendruomenės pareigūnė vaikus supažindino su pėsčiųjų pareigomis, dviratininkų taisyklėmis, paaiškino, kodėl svarbu automobilyje, autobuse prisisegti saugos diržus.
Vaikams laikas, praleistas saugaus eismo pamokėlėje, neprailgo. Pirmokai gavo „Pavyzdingo pėsčiojo“ diplomus ir buvo apdovanoti atšvaitais.

Pradinio ugdymo mokytoja Regina Rimkienė

Mokslo ir žinių dienos šventė – rugsėjo 2-ąją!

Mokslo ir žinių dienos šventė Utenos rajono švietimo įstaigose vyks 2019 m. rugsėjo 2 d.:
9.00 val. – Šv. Mišios Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir Dievo Apvaizdos bažnyčiose;
10.30 val. – naujųjų mokslo metų atidarymas rajono švietimo įstaigose.

Dalyvausime projekte

Utenos Vyturių progimnazija pateikė paraišką ir buvo atrinkta Ugdymo plėtotės centro dalyvauti projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Projekto metu muzikos, technologijų pamokose bei robotikos būrelio užsiėmimams bus gauti šiuolaikiškos įrangos komplektai.

Muzikos ir Robotikos mokytojas Linas Vaitiekėnas

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla