Pamokų ciklas

Parašyta 2017-02-08 Peržiūros: 290

„Žmogaus ir gamtos paralelė“

Pasak dr. Viktorijos Sičiūnienės, kūrybiškumo negalima išmokyti, bet jis gali būti skatinimas, sukūrus reikalingą aplinką, leidžiant mokiniui svajoti ir klysti. Integruotos pamokos ir yra ta priemonė, skatinanti mokinių kūrybiškumą, kelianti mokymosi motyvaciją, padedanti mokiniams plėtoti visas bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti savo veiklą ir veikti, bendradarbiauti, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, numatyti tobulintinas sritis ir kt.
Vyturių progimnazijoje vyko integruotų technologijos – lietuvių pamokų ciklas „Žmogaus ir gamtos paralelė“. Šį ciklą aštuntokams pasiūlė mokytojos Loreta Kaulinienė ir Regina Bernotienė. Pamokų ciklo tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą bei darbo technologiją gaminant floristines kompozicijas, skatinant mąstyti, tyrinėti, fiksuoti, sisteminti žinias, jas pritaikant lietuvių kalbos ir technologijų dalyko mokymo procese.
Mokiniams buvo įdomu išbandyti savo jėgas kuriant haiku, trioletus, meninius tekstus, juos dekoruojant, kūrybiškai apipavidalinant. Svarbi buvo ir išliekamoji vertė. Pirmajame pamokų ciklo etape mokiniai sukūrė floristinę kompoziciją „Žmogaus ir gamtos paralelė“, kurią eksponavo Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“. Antrajame etape buvo sukurta mokyklos fojė haiku paroda „Gėlės ir mes“. Na, o pamokų ciklą užbaigė tema „Našlaitė – nepaprasta gėlė“, kurioje buvo kuriami trioletai, renkama informacija apie lietuvių pamėgtą, bet tinkamai neįvertintą gėlę našlaitę ir sukurta floristinė kompozicija, kuri papuošė Rajoninę meninio skaitymo šventę.

Lietuvių kalbos mokytoja Regina Bernotienė

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla