Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Utenos Vyturių progimnazijoje startuoja naujas tarptautinis ERASMUS+ mokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Jūsų istorija yra mūsų istorija“

Parašyta 2016-10-24 Peržiūros: 332

Šiais metais Vyturių progimnazijos bendruomenė pradeda vykdyti dar vieną, jau ketvirtąjį, tarptautinį projektą. Projekto tema – istorija (plačiąja prasme) – pasirinkta neatsitiktinai, ji yra aktuali visų projekte dalyvaujančių šalių mokyklų bendruomenėms. Projekto esmė – patrauklus krašto istorijos pateikimas mokiniams. Į projektą susibūrė mokytojai ir mokiniai iš Lenkijos, Lietuvos, Italijos, Portugalijos, Vengrijos ir Ispanijos.

Rugsėjo mėnesį projekto idėja buvo pristatyta Utenos Vyturių progimnazijos mokytojams ir mokiniams.
Spalio mėnesį – sudaryta ir direktorės įsakymu patvirtinta projekto darbo grupė, kurią sudaro direktorės pavaduotoja ugdymui R. Drungienė, projekto koordinatorės R. Paukštienė ir R. Sabaliauskienė ir mokytojai D. Bražėnienė, D. Kairienė, I. Šinkūnienė, J. Bimbienė, R. Jančauskienė, G. Šerlatienė, R. Zapolskienė ir A. Kižys, projekto įgyvendinimui pateikę daugiausiai inovatyvių idėjų. Dvejus metus (2016-2018) projekto dalyviai gilinsis į savo ir šalių, projekto partnerių, istoriją, atras kiekvienos šalies išskirtinumus ir bendras istorines sąsajas, kryptingai integruos projekto veiklas į mokyklos veiklos planą, ieškos patrauklių užklasinių erdvių istorijos mokymui.
Antroje spalio pusėje mokykloje buvo sukurta erdvė projekto veiklų sklaidai bei suorganizuotas projekto logotipo konkursas. Labai džiaugiamės mokinių kūrybiškumu. Geriausi darbai keliaus į pirmąjį projekto dalyvių susitikimą, vyksiantį 2016 metų lapkričio 6-10 dienomis Ispanijoje.
Vyturių progimnazijos moksleiviai, dalyvaujantys projekte, pirmajai savo išvykai pasirinko Laisvės kovų muziejų, įsikūrusį buvusioje Utenos siaurojo geležinkelio stotyje. Čia jie, susipažinę su naująja ekspozicija, suprato, kad lietuviai beveik XX a. viduryje ir vėliau Sovietų valdžios verčiami išgyveno ir tremties vergiją, ir kolchozų baudžiavą ir teigė – tokia istorija pasikartoti negali.
Lapkričio mėnesį vyks veiklų savaitė viduramžių tema: bus paskelbti logotipų konkurso nugalėtojai, rodoma filmuota Ispanijos mokytojų netradicinėje aplinkoje pravesta istorijos pamoka viduramžių tema, suorganizuotas piešinių konkursas.

Projekto koordinatorės Rima Paukštienė ir Ramunė Sabaliauskienė