Vizija, misija

Spausdinti
Paskelbimo data Peržiūros: 4616

MOKYKLOS ŠŪKIS

 

 

MISIJA

 

Teikti kokybišką pradinį ir I-os dalies pagrindinį ugdymą įvairių poreikių mokiniams bei plėtoti neformalųjį vaikų švietimą, puoselėjant progimnazijos vertybines nuostatas ir laikantis bendruomenės susitarimų, kuriant palankią ugdymui(si) aplinką, formuojant mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą motyvaciją tolimesniam mokymuisi.


VIZIJA


Utenos Vyturių progimnazija – saugi, emocine ir fizine aplinka patraukli, kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti, jų fiziniu aktyvumu besirūpinanti mokykla, įgyvendinanti kryptingą patyriminį ugdymą, tikslingai kurianti išmaniąją aplinką, puoselėjanti ir skatinanti lyderystės kultūrą, asmeninį meistriškumą ir kūrybiškumą.


VERTYBĖS


• Kompetencija
• Kūrybiškumas ir veiklumas
• Atsakomybė ir sąžiningumas
• Pagarba ir tolerancija
• Pasidalytoji lyderystė


FILOSOFIJA


Priimti įššūkius ir juos kūrybiškai įveikti.

STRATEGINIS TIKSLAS


Ugdymo proceso ir ugdymo turinio pateikimo tobulinimas,
siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, mokinių pasiekimų gerinimą.


PROGRAMA


Kokybiškas švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumas (Nr. 07).
Programos tikslas – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę.