Saviugdos centro būrelis „GALVOK ir DIRBK kaip mokslininkas“

Paskelbimo data Peržiūros: 628

Saviugdos centro būrelis „Galvok ir dirbk kaip mokslininkas“

Vadovas – Valda Bikutė
5-8 kl. mokiniams, 1 val. per savaitę.
Pirmadienis 7 pamoka.

Tikslas: Gamtosauginių ir gamtotyrinių nuostatų ugdymas.

Uždaviniai:
a) vykdyti tiriamąsias veiklas
b) gilinti gamtos ir biologijos žinias
c) formuoti pozityvų požiūrį atliekant veiklas grupėse
d) ugdyti savivertę, savigarbą ir savitvardą;

Siekiamas rezultatas:
Naudosis moksline literatūra. Atliks tyrimus, formuluos hipotezes ir įvardins išvadas. Apibendrins tiriamosios veiklos naudą žmogus gyvenime ir gamtos saugojime. Dalyvaus mokyklos, rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.