Saviugdos būrelis „ČIA ir DABAR“

Paskelbimo data Peržiūros: 663

Paskirtis: 1-8 kl. mokiniams.
Tikslas:
Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymas, taikant bibliodramos, žaidimų, teatro, dailės, muzikos elementus ir turtinant ugdytinių žodyną.
Uždaviniai:
Individualių ir grupinių užsiėmimų metu mokiniams sudaryti galimybes:
* pozityvaus požiūrio nuostatų ir bendravimo vertybių raiškai;
* savivertės, savigarbos ir savitvardos ugdymui;
* įvairiose gyvenimo situacijose padėti atpažinti asmens savimonės požymius ir gebėjimą motyvuoti savo pasirinkimus.
Siekiamas rezultatas:
Dauguma mokinių sužinos savęs pažinimo ir saviugdos šaltinius, įgys gyvenimiškos patirties jausmų atpažinimo ir savitarpio supratimo plotmėse.

Užsiėmimai vyksta 40 kabinete
Trečiadieniais nuo 13.00 iki 13.45 (vadovė R. Jančauskienė)

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla