Saviugdos būrelis „ČIA ir DABAR“

Paskelbimo data Peržiūros: 492

Paskirtis: 1-8 kl. mokiniams.
Tikslas:
Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymas, taikant bibliodramos, žaidimų, teatro, dailės, muzikos elementus ir turtinant ugdytinių žodyną.
Uždaviniai:
Individualių ir grupinių užsiėmimų metu mokiniams sudaryti galimybes:
* pozityvaus požiūrio nuostatų ir bendravimo vertybių raiškai;
* savivertės, savigarbos ir savitvardos ugdymui;
* įvairiose gyvenimo situacijose padėti atpažinti asmens savimonės požymius ir gebėjimą motyvuoti savo pasirinkimus.
Siekiamas rezultatas:
Dauguma mokinių sužinos savęs pažinimo ir saviugdos šaltinius, įgys gyvenimiškos patirties jausmų atpažinimo ir savitarpio supratimo plotmėse.

Užsiėmimai vyksta 40 kabinete
Pirmadieniais nuo 13.55 iki 14.40 (vadovė R. Jančauskienė)