Būrelis „KALBĖTI MOKOMĖS KALBĖDAMI“

Paskelbimo data Peržiūros: 153

Pavadinimas: Kalbėti mokomės kalbėdami

Vadovas: Ramunė Sabaliauskienė

Paskirtis: 5-8 kl. mokiniams, 1 kartą per savaitę, penktadieniais nuo 13.00 iki 13.45 val.

Tikslas:
Lavinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius.

Uždaviniai:
1. Išmokyti anglų kalbos pagrindų.
2. Gebėti komunikuoti užsienio kalba.
3. Lavinti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
4. Mokyti bendravimo kultūros.
5. Ugdyti socialinius įgūdžius.

Būrelio veiklų aprašas:
Užsiėmimai yra labiausiai orientuoti į šnekąją anglų kalbą. Užsiėmimų metu moksleiviai angliškai analizuoja įvairias temas, žaidžia įvairius angliškus žaidimus, parinktos užduotys lavina kritinį mąstymą, plėčia pasaulėžiūrą, ugdo ne tik bendravimo anglų kalba, bet ir socialinius įgūdžius. Ypatingas dėmesys skiriamas tolerantiškos ir pasitikėjimą skatinančios aplinkos kūrimui, kuri padeda programos dalyviams atsiskleisti, linksmai, drąsiai ir kūrybiškai komunikuoti anglų kalba.

Laukiami rezultatai:
1. Įgyti kalbiniai gebėjimai suteiks vaikams galimybes aiškiai formuoti ir sklandžiai reikšti mintis rišliais trumpais sakiniais anglų kalba, nesivaržant užmegzti ryšį ir palaikyti pokalbį, atrasti naujus draugus, patirti, kad bendravimas užsienio kalba gali būti malonus ir džiaugsmingas.
2. Mokiniai susipažins su esminėmis anglų kalbos struktūromis, susiformuos jų kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo pagrindiniai gebėjimai.
3. Vaikai bręs, kaip asmenybės, gebės sėkmingai bendrauti, mokytis, veikti įvairiuose socialiniuose ir kultūrinėse situacijose, pasitikės savimi, supras ir valdys informaciją anglų kalba.

Pažangos vertinimas yra neformalus, jis vyksta per vaikų stebėjimą, veiklų analizavimą bei proceso ir rezultatų aptarimą.