Keramikos būrelis

Paskelbimo data Peržiūros: 194

Būrelio pavadinimas - Keramikos būrelis

Vadovas - Jovita Paukštytė

Paskrtis: 1-4 klasių mokiniams, 2 val. per savaitę.

Keramikos būrelis vyksta: antradieniais 12:05 - 12:50 ir trečiadieniais 13:00 - 13:45

Tikslas:
Ugdyti saviraišką besiformuojančiai kūribingai asmenybei, išmokyti siekti savo tikslų ir idėjų įgyvendimo, integruotis į grupės kūrybinę aplinką, bendradarbiauti vienas su kitu, savikritiškai vertinti savo ir kitų mokinių darbo galutinį rezultatą.

Uždaviniai:
1) Ugdyti kūrybines galias kuriant individualias kūrybines keramikos kompozicijas
2) Bendradarbiauti vienas su kitu dirbant kūrybinėje aplinkoje
3) Rengti būrelio dalyvių darbų parodas ir skatinti aktyviai dalyvauti respublikiniuose konkursuose

Siekiamas rezultatas:
Keramikos būrelyje mokiniai išmoks vizualinės raiškos ypatybių ir lavinimo galimybių, realaus vaizdo interpretavimo procesų keramikos kūriniuose. Išmoks kolektyvinių ir individualių saviraiškos darbo metodų. Susipažins ir išbandys įvairiausias technikas, formas, faktūras, dekorą. Mokysis keramikos darbus tonuoti, glazūruoti, pasigamins savo rankų darbo keramikinius darbelius, suvenyrus, bei dovanas įvairioms progoms. Mokysis konstruoti. Ugdys pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimais stiprinant saviraiškos poreikį. Dalyvaus konkursuose, parodose bei moksleivių meniniuose projektuose.