Būrelis „KŪRYBOS TAKU“

Paskelbimo data Peržiūros: 436

Paskirtis: pradinių klasių mokiniams.
Užsiėmimai vyksta trečiadieniais nuo 13.00 val. iki 14.40 val. 34 kabinete.
Būrelio mokytoja Rita Zakarauskienė
Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis menines, technologines kompetencijas, būtinas sėkmingai savirealizacijai, idėjų įgyvendinimui, grožio suvokimui, siekiant amatinio tobulėjimo.
Uždaviniai:
- lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą;
- mokysis gaminių atlikimo technikų;
- pasirinks tinkamas medžiagas ir priemones;
- mokysis rasti kaip tinkamai panaudoti ir pritaikyti savo sukurtus darbelius;
- įsivertins darbo rezultatus.
Siekiamas rezultatas:
Planuojama, kad mokiniai įvykdę programos reikalavimus išmoks pajausti grožį, jį suprasti, kurti, jo ieškoti įvairiomis formomis. Sužinos naujų darbo būdų, juos pritaikys puošiant savo aplinką, dovanojant dovanas ir t.t. Išmoks kurti darbelius iš antrinių žaliavų, iš gamtinės medžiagos, buities elementų. Naują kūrybinę patirtį savarankiškai sies su tuo, ko jau mokėsi. Kuriant darbelius kūrybingai ir taupiai panaudos medžiagas, pajaus teigiamų emocijų. Dalyvaus konkursuose, surengs parodėles, papuoš mokyklą ir savo aplinką.