Būrelis „Kalbame, dainuojame, deklamuojame rusiškai“

Paskelbimo data Peržiūros: 149

Būrelio pavadinimas: „Kalbame, dainuojame, deklamuojame rusiškai“

Vadovas – Ana Ovčinikova

Paskirtis: 5a kl. mokiniams, 1 val. per savaitę

Tikslas(-ai): Suvokti rusų kalbą kaip bendravimo priemonę.

Uždaviniai:
1. Lavinti rusų kalbos intuiciją, gebėjimą suprasti.
2. Išmokti tarti tik rusų kalbai būdingus garsus.
Siekiamas rezultatas: Mokiniai susidomės rusų kalba, įgis tam tikrą žodžių bagažą, pažins spausdintines raides.