INFORMACIJA DĖL PRAŠYMŲ PRIĖMIMO Į MIESTO MOKYKLŲ PENKTAS KLASES

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius informuoja,

kad tėvai (globėjai) prašymus į miesto mokyklų penktas klases

nuo 2020 metų gegužės 4 d. el. paštu siunčia mokyklos, kurią dabar lanko, adresu

PRAŠYMO FORMA

 

Tėvams pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų.


Primename tėvams, kad atidžiai įrašytų vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.

Motinos diena

Mielos mamos, močiutės, visi gražiausi žodžiai iš vyturiukų lūpų - Jums, darbeliai - Jums.
Būkite sveikos, mylimos ir laimingos!!!

Dailės mokytoja Edita Ramelienė

Darbo organizavimas karantino laikotarpiu

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė pratęsė karantino terminą Lietuvos Respublikos teritorijoje iki gegužės 11 dienos.


Darbo organizavimas Utenos Vyturių progimnazijoje karantino laikotarpiu:
Utenos Vyturių progimnazijos darbas karantino laikotarpiu organizuojamas vadovaujantis galiojančiomis SAM rekomendacijomis, Utenos r. savivaldybės priimtais sprendimais.
Aktyvūs komunikaciniai kontaktai:

Karantinas 1


Darbo organizavimas karantino laikotarpiu


2020 metų kovo 30 - 2020 metų balandžio 13 dienomis

2020 metų balandžio 14 - 2020 metų balandžio 27 dienomis

2020 metų balandžio 27 - 2020 metų gegužės 11 dienomis


(organizuojant mokinių nuotolinį ugdymo procesą)


• Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai dirba nuotoliniu būdu.
• Ūkio dalies, administracijos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina įvykdyti darbo vietoje. Tokiu atveju konkretūs darbuotojai į darbą iškviečiami, gavę telefonu, el. paštu žodinį direktoriaus nurodymą atlikti nurodytas funkcijas, pareigas, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje (darbuotojai privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymo): sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.


Progimnazijos darbo laikas: 8.00 - 17.00 val.
Nuo 7.00 iki 21.00 val. mokyklos patalpose budi paskirti atsakingi darbuotojai pagal patvirtintą grafiką. Nuo 21.00 iki 7.00 val. progimnazijos patalpose budi sargai pagal patvirtintą grafiką.
Budinčiųjų mob. tel. 8-64039150


Utenos Vyturių progimnazijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir darbuotojai pasiekiami naudojant TAMO dienyno kontaktus. Informaciją apie situaciją progimnazijoje bendruomenei skelbiame elektroniniame dienyne.

1A klasės nuotolinis darbas

Mokantis nuotoliniu būdu ugdomas vaikų savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas. Pirmomis dienomis buvo sunku vaikams ir mokytojai. Tačiau dabar klausimų kyla mažiau. Rašome, skaitome, skaičiuojame, piešiame, darome darbelius, pristatome skaitytas knygutes, stebime gamtą, džiaugiamės šventėmis, bendraujame... Ačiū tėveliams už bendradarbiavimą, supratimą ir palaikymą.

Pradinio ugdymo mokytoja Regina Rimkienė

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla