Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Projektas „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

Parašyta 2019-09-09 Peržiūros: 501

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009
„KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

Projekte „Kūrybiškumo erdvė“ dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija ir Neformalaus ugdymo centras.
Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

Siekiant sumažinti tikslinės grupės socialinę atskirtį, ES struktūrinių fondų pagalba projekto metu, įsigijus reikiamos įrangos bei edukacinių priemonių, būtų vykdomos įvairios sociokultūrinės veiklos (renginiai, šešios 3 dienų trukmės kūrybinės stovyklos, interaktyvaus klubo, muzikinio klubo veiklos ir kūrybiškumo klubo veiklos, šešios pažintinės išvykos), skatinančios tikslinės grupės dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis, inžinerija, ugdančios saviraišką. ES lėšos būtų panaudotos dvidešimčiai savanorių, kurie padės teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, apmokymui. Parengti savanoriai bendradarbiaudami padės įgyvendinti Utenos mieste vykdomas projektines veiklas. Suburtas savanorių tinklas bei sukaupta jų patirtis padės plėtoti kitus mieste vykdomus projektus bei užtikrinti jų tęstinumą.
Vykdant projektą bendrųjų įgūdžių mokymuose dalyvaujantys savanorių, įgiję pedagoginių ir psichologinių žinių, talkina įvairiose projekte numatytose veiklose: 2019 metų balandžio 24-26 dienomis (per mokinių pavasario atostogas) 1-5 klasių mokinių, patiriančių vienokią ar kitokią socialinę atskirtį, grupėms buvo organizuotos dvi trijų dienų stovyklėlės, kuriose dalyvavo per trisdešimt vaikų (filmas apie stovyklos akimirkas https://youtu.be/7yZWPYfOkxA), gegužės 14 d. ir 16 d. vaikams ir jaunimui buvo suorganizuotos išvykos į Kauną ir Vilnių, perkama įranga ir priemonės Utenos Vyturių progimnazijos patalpose pradėsiantiems veikti trims vaikų užimtumo klubams: interaktyviam, muzikiniam ir kūrybiškumo. Rugsėjo mėnesį klubų vadovai projekto savanoriams pristatys klubuose esančias priemones bei apmokys juos dirbti klubuose. Spalio mėnesį vyks klubų pristatymai vietos bendruomenei. Lapkričio-birželio mėnesiais klubai veiks du kartus per mėnesį.

Ramunė Sabaliauskienė
Utenos švietimo centro metodininkė, Utenos Vyturių progimnazijos anglų kalbos mokytoja