Penktokų adaptacija

Parašyta 19 Sausio 31 Peržiūros: 75

Sausio 30 d. mokykloje vyko penktokų adaptacijos aptarimas, kuriame socialinė pedagogė D. Bražėnienė, atlikusi penktokų adaptacijos tyrimą, pristatė jo rezultatus, akcentuodama mokinių savijautą mokykloje kaip vieną svarbiausių veiksnių, lemiančių mokinio mokymosi motyvaciją, jo elgesį, požiūrį į mokyklą kaip organizaciją. Penktose klasėse dėstantys mokytojai diskutavo kaip pirmąjį pusmetį penktų klasių mokiniams perėjus iš pradinės į dalykinę sistemą sekėsi mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Posėdžio dalyviai kalbėjo koks svarbus yra lankstus ir įvairus mokymo organizavimas, mokinio ir mokytojo sąveika, mokyklos klimatas ir jo įtaka asmenybės formavimuisi. Jei mokykloje mokiniai jaučiasi mėgstami, suprasti, svarbūs, tada jie supranta savo vertę, noriai lanko mokyklą, gerėja jų mokymosi motyvacija, nuotaika.

R. Sabaliauskienė, anglų k. mokytoja, atsakinga už metodinių veiklų organizavimą
D. Bražėnienė, vaiko gerovės komisijos pirmininkė