Dalindamiesi augame. Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai

Parašyta 18 Lapkritis 05 Peržiūros: 94

Mokinių atostogos – intensyvių veiklų metas mokytojams. Mokytojų tarybos iniciatyva spalio 31d. Utenos Vyturių progimnazijos mokytojai, rugsėjo-spalio mėnesiais dalyvę kursuose, seminaruose ir edukacinėse išvykose su kolegomis dalijosi mokymuose įgytomis gerosiomis patirtimis ir įžvalgomis daugeliu klausimų, padedančių tobulinti ugdymo procesą mokyklose (Žr. lentelę)

 

Ramunė Sabaliauskienė, atsakinga už mokytojų metodinių veiklų organizavimą ir sklaidą
Rima Paukštienė, metodinės tarybos pirmininkė