Šeštadienių mokyklėlė būsimiems pirmaklasiams tebeveikia!

Parašyta 17 Balandis 06 Peržiūros: 168

Vėl vyko šeštadienių mokyklėlės užsiėmimai. Būsimieji pirmaklasiai ramiai sėdėjo gimtosios kalbos pamokos metu, apie kūno kultūros pamoką to tikrai pasakyti negalime. Ir gerai!


Pirmaklasiai ir jų tėveliai nepamirškite, jog šeštadienį, balandžio 8 dieną, mokyklėlės durys vėl stebuklingai vien tik Jums atsivers!
Užsiėmimų pradžia – 10 val. Iki susitikimo!

Jūsų mokytojos Aldona ir Rasutė