Auginkime vieni kitus

Parašyta 2016-03-25 Peržiūros: 348

2016 metai – bendruomenių metai. Jiems neliko abejinga Vyturių progimnazija. Siekiant stiprinti Utenos rajono pedagogų ir ikimokyklinių įstaigų specialistų tarpusavio bendradarbiavimą ir dialogą, jau 2015 m. rudenį progimnazijos pradinių klasių mokytojos, talkinant mokyklos administracijai, parašė Utenos Vyturių progimnazijos bendradarbiavimo su ikimokyklinėmis įstaigomis veiklos planą 2015/2016 m. m. „Auginkime vieni kitus“. Čia buvo suplanuota bendra mokyklos pedagogų ir ikimokyklinių įstaigų veikla pusei metų, kiekvieną mėnesį ugdant ikimokyklinukus įvairiose srityse.

Pradinio ugdymo mokytoja Diana Jurgelevičienė

Darželinukai dalyvavo linksmosiose anglų kalbos pamokėlėse, dorinio ugdymo užsiėmimuose, muzikinėse pamokėlėse, pamokėlėse prie kompiuterių, atliko ekologinę tiriamąją veiklą ir t.t. Buvo sudarytos sąlygos priešmokyklinio ugdymo vaikams pakeisti ugdymo(si) erdves. Pradinių klasių mokytojos lankėsi ir ikimokyklinėse įstaigose su įvairiomis programėlėmis. Į projektinę veiklą buvo įtraukti ir ikimokyklinukų tėveliai. Jie buvo pakviesti į atviras pamokas, kuriose buvo demonstruojami nauji mokymo metodai.
Neužmirštos ir ikimokyklinių įstaigų auklėtojos bei vadovai. Jiems suorganizuota metodinė veikla: „Smart lentos panaudojimas ugdymo procese“. Šiltas, betarpiškas bendravimas, bendra įvairiapusė veikla sustiprino bendruomenės narių ryšius, suaktyvino ugdymo(si) metodus, atitinkančius vaikų amžių, interesus ir galimybes. Su pradinių klasių mokytojomis projekte aktyviai dalyvavo ir vyresnių klasių mokytojai.
Mes mokėmės ir auginome vieni kitus, o šiandien džiaugiamės bendrais veiklos rezultatais.

{bacbutton}Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla