Mokiniai mokosi verslumo

Parašyta 14 Gruodis 02 Peržiūros: 192

Verslumas šiandieniniame pasaulyje yra laikomas labai svarbiu žmogaus gebėjimu, norint sėkmingai kurti savo ateitį. Gebėjimas efektyviai prisitaikyti prie kintančios aplinkos, siekti įvairių tikslų, planuoti ir organizuoti veiklą, kūrybiškai ir lanksčiai mąstyti, bendrauti ir bendradarbiauti yra dideli privalumai kiekvienam jaunam žmogui. Bendrasis lavinimas turi padėti mokiniams pasirengti suaugusiųjų gyvenimui, todėl verslumo gebėjimų ugdymas mokykloje labai svarbus.


Lapkričio mėnesį verslumo savaitė vyksta visame pasaulyje. Į šios savaitės veiklas įsijungė per 200 Lietuvos mokyklų.
Verslumo savaitės akcentas mūsų mokykloje – vienos dienos turgelis, tradiciškai kasmet įsikuriantis skaitykloje. Mokiniai vėl galėjo pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti savo ar tėvelių sukurtus rankdarbius.
Mūsų mokyklos mokiniai nuolat skatinami atrasti savyje kūrybiškumo, inovatyvumo ir verslumo gysleles.