Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Nuotolinio darbo patirtis

Parašyta 2020-06-22 Peržiūros: 83

Karantino metu mūsų progimnazijos pedagogai ne tik organizavo ir vykdė nuotolinį mokinių mokymą (si), bet mokėsi ir patys – tobulino dalykines ir asmenines kompetencijas kartu ir individualiai, stiprino įvairių sričių gebėjimus, dalyvaudami nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose:
• „Patyriminis ugdymas mokantis nuotoliniu būdu“
• „Specialiosios pedagogikos ir spec. psichologijos kursai“
• Microsoft Office 365 aplinkos diegimas ir panaudojimas ugdymui
• „Prevencinės programos mokykloje. Kam jos ir ką daryti, kad jos veiktų?“
• Smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje atpažinimas
• Grįžtamojo ryšio įrankių taikymas pamokose
• Reflectus – reflektavimo sistema sumaniam mokymui (si)
ir kt.

Baigiantis karantinui sulaukėme svečių iš Zarasų P. Širvio progimnazijos ir kitų Zarasų švietimo įstaigų. Dalinomės gerąja nuotolinio darbo patirtimi bei mokymo (si) priemonių panaudojimo galimybėmis.

Birželio 16-17 dienomis, baigiantis ugdymo procesui, vyko Utenos Vyturių progimnazijos pedagogų konferencija nuotoliniu būdu „Nuotolinio mokymo (si) organizavimo ir vykdymo patirtis: sėkmės ir tobulinimo kryptys“, kurioje visi progimnazijos mokytojai, pagalbos vaikui specialistai kolegoms ne tik pristatė savo patirtį, patirtus iššūkius, pasidžiaugė ugdymo (si) organizavimo ir vykdymo sėkmėmis, mokinių individualia pažanga, pasiekimais, bet ir supažindino su pamokose naudotais grįžtamojo ryšio būdais, įrankiais, atrastais naujais metodais, bendradarbiavimo su mokiniais, jų tėvais ypatumais.

Nuotolinis ugdymas buvo iššūkis, kurį visi – mokiniai ir mokytojai - sėkmingai įveikėme kartu: džiaugiamės kiekvieno bendruomenės nario individualia pažanga, pasiekimais.
Dėkojame už gražų bendravimą ir bendradarbiavimą, toleranciją ne tik mokiniams, bet ir mokinių tėveliams, seneliams, kurių pastangos ir pagalba labai padėjo pasiekti puikių mokinių ugdymo (si) rezultatų.

Direktorė Edita Kadūnienė