Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

MOKINIŲ IR TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Parašyta 2020-05-27 Peržiūros: 249

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS
Ugdymo proceso organizavimas
Nuo 2020 metų gegužės 25 d. iki birželio 5 d. 1-4 klasių mokiniams ir
iki birželio 19 d. 5-8 klasių mokiniams

1-4 klasių mokiniams:


• Iki gegužės 29 d. vyksta pamokos nuotoliniu būdu.
• Birželio 1-4 d. vykdomos kiekvienai klasei nuotoliniu būdu integruotos patirtinės veiklos, veiklų pristatymai, refleksijos, įsivertinimai pagal mokytojų parengtas programas.
• Birželio 1-5 d. individualios vykdomos kontaktinės/nuotolinės spec. pedagogių individualios konsultacijos pagal individualius grafikus SUP mokiniams, suderinus su mokinių tėvais, gavus jų sutikimą.
Birželio 5 d. mokslo metų užbaigimas kiekvieno klasės vadovo suplanuotas individualiai sutartu su tėvais, vaikais būdu ir laiku.

Pradinių klasių integruotų patirtinių veiklų temos:

2020 05 Veiklos

Daiktų iš mokyklos pasiėmimo ir vadovėlių, mokyklos paskolintų IT priemonių pridavimo grafikas skelbiamas TAMO dienyne.

 

5-8 klasių mokiniams:


• Iki birželio 12 dienos – nuotoliniu būdu vyksta pamokos pagal tvarkaraštį.
• Birželio 15-17 dienomis nuo 9 iki 12 val. nuotoliniu būdu integruotų patirtinių mokinių veiklų organizavimas ir vykdymas pagal mokytojų parengtas programas.
• Birželio 15, 16 dienomis vykdomos suplanuotos integruotos patirtinės veiklos pagal parengtas programas.
• Birželio 17 d. – veiklų pristatymai, mokinių refleksijos, įsivertinimai, vertinimas, kuris iš anksto aptartas su mokiniais.

Birželio 18-19 d. MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO VEIKLOS:
• Iki birželio 17 d. 17 val. išvedami II pusmečio ir metinis įvertinimai.
• Birželio 18 d. nuo 9 val. iki 13 val. klasės vadovas organizuoja nuotoliniu būdu mokinių INDIVIDUALIUS pasiekimų ir individualios pažangos aptarimus, įsivertinimus, refleksijas pagal susidarytą grafiką (skiriant 1 vaikui nemažiau 5-10 min.). Pamokos nebevyksta.
• Birželio 18 d. 14 val. organizuojamas Mokytojų tarybos posėdis dėl kėlimo į aukštesnę klasę.
Birželio 19 d. Klasės vadovas organizuoja klasės valandėlę mokslo metų užbaigimo proga. Pamokos nebevyksta.

Daiktų iš mokyklos pasiėmimo ir vadovėlių, kompiuterių, planšečių pridavimo grafikas bus paskelbtas vėliau TAMO dienyne.